תנאי שימוש

מבוא

חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי חברת מ. יוגב יזמות בע”מ  לרבות כל זכיינית מאושרת מטעמה (להלן: תחת שם המתחם , לרבות באמצעות יישומון (אפליקציה) בטלפון חכם (להלן: “האתר”).

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין  ממוס ישראל.

כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש על כל ההנחיות, התנאים והכללים המופיעים בתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. כמו כן, הנך מאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של ממוס ישראל. מדיניות הפרטיות של ממוס ישראל מפורסמת באתר והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות ב-www.mamos.co.il. אנא הקפד לקרוא היטב גם את מדיניות הפרטיות בטרם שימוש באתר.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך בין על ידי ממוס ישראל ובין על ידי כל רשות ו/או גורם מוסמך אחר.

תנאי השימוש והאתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

אתר משלוחים

האתר משמש לביצוע משלוחים והזמנות איסוף עצמי של מוצרי מזון ושתיה בהתאם לתפריט משלוחים המפורסם באתר. בתנאי השימוש פעילות זו תכונה “ביצוע ההזמנה”.

המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. מחיר המוצר הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע”מ כדין. ממוס ישראל שומרת לעצמה את הזכות, לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את היצע המוצרים המוצעים באתר ואת מחיריהם ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות להפסיק באופן זמני או קבוע מכירת מוצר מסוים באמצעות האתר.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים המסופקים בפועל.

הזמנת משלוחים

הזמנה באתר האינטרנט

ביצוע הזמנה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד מבצע ההזמנה (להלן: “אתה”) כי קראת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הבנת אותם ואתה מסכים לתוכן המוצג בהם.

על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה עליך לפעול באופן מלא אחר הוראות תהליך ההזמנה באתר.

במסגרת הליך ההזמנה, יהיה עליך להזין כתובת אימייל עדכנית אשר אליה ישלחו פרטי ההזמנה. ממוס ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אמצעי העדכון בכל אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

על מנת שהזמנה תתקבל, עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא באתר, לא תחייב את ממוס ישראל. ממוס ישראל אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידיך בעת ביצוע הזמנת השירות ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של ממוס ישראל ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע משלוח ו/או הזמנה.

הזמנה בטלפון

ביצוע הזמנה בטלפון מצריך ממך למסור את שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ובמידה והתשלום נעשה בכרטיס אשראי פרטי כרטיס אשראי ומספר תעודת זהות.

לאחר ביצוע הזמנה, יתכן ונשתמש בפרטי ההתקשרות שהזנת על מנת לשלוח לך הודעה באימייל או באמצעות מסרון (SMS) על מנת לאשר את דבר קבלת ההזמנה .

מסירת פרטים להזמנה

לצורך ביצוע הזמנה תידרש למסור פרטים אישיים, לרבות שמך המלא, כתובת, טלפון ואימייל.

להצטרפות למועדון וקבלת ההטבות מלאו את פרטיכם:

כדי להמשיך להזמנה
יש לבחור סניף

סניף הנגרים

סניף הדגל

סניף קניון הנגב

המנה נוספה לסל הקניות!

דילוג לתוכן